Rank of Guild

# Name Level Exp Size (member) Recruit Owner
1 Celestiais 10 11078 67 No FORT
2 TourosNegros 10 3606 109 No Yuki
3 Guild 10 8833 29 No Rin
4 ForeverEternia 10 63030 109 Yes Dragoon
5 LegendDarkKnight 10 6290 90 No Zetsubou
6 ToweR 10 200 60 No ZeDaJegA
7 PastelitoKawaii 10 100000 16 No Kamui
8 NightRaid 10 37474 92 No Sheele
9 TRANSFORMERS 10 5061 71 No Megatron
10 GameOver 10 24293 91 No Nero
11 Shadows 10 0 4 No Penn
12 Eternal 10 0 1 No [GM]Eriol
13 ReborN 10 0 84 Yes HAKAI
14 IchirakuRamen 10 5200 11 No Akumita
15 GodSlayers 6 33535 84 Yes LOVE
16 NekoNyaa 5 18577 34 No Maze
17 Hollowness 5 25 1 No Seingryl
18 JogjaCity 5 7990 3 No Yukishiro
19 Solo_Play 4 6075 1 No spearman
20 dgslayer 4 9515 1 No kurioko
21 DISTURBED 4 11991 3 No Zarack
22 JustAGame 4 6000 1 No TwinBlade
23 Brotherhood 4 10807 16 No Aurora
24 TPM 4 1320 9 No MUMU
25 GeneiRyodan 4 6681 10 No Naofume
26 LightWarriors 3 4090 15 Yes Heinda
27 Moonlight 3 4900 4 No Lollipop
28 DPR 3 2200 2 No TeriyakiGod
29 Dzurayoshi 3 2700 1 No Dzeric
30 TombOfNazarick 3 1725 1 No SparkFast
31 ShrimplePrawnlem 3 3900 11 Yes Plusle
32 Fantasy 3 1500 2 No Timelady
33 AHJIN 2 200 8 No Yumi
34 ExceedX 2 200 1 No Extacia
35 ONEPIECE 2 800 1 No EastCloud
36 NoRL_OG 2 1200 6 No Emilia_03
37 DigiWorld 2 1200 4 No kidus
38 ZAMP 2 906 2 No Uriel
39 DarkRiders 2 500 2 No Silverfoxyn
40 KamiKaze 2 627 7 No Mandrake
41 TwilightBrigade 2 1300 8 No Orihime
42 Warehouse 1 100 1 No ChillBoo
43 RedRoses 1 125 3 No Kizi
44 SPYFAMILY 1 0 1 No Anya_
45 teste 1 0 1 No DudaTUDAO
46 AnaBioz 1 0 1 No DeMiTriX
47 BRAZUKAS 1 0 1 No Vasterx
48 FourFeathers 1 25 1 No Arius
49 LesFarmersFous 1 100 1 No RoseSanguine
50 HardCore 1 0 2 No Narsu
51 AMERICARP 1 85 2 No Albafica
52 Soloer 1 0 1 No RhinX
53 DistortedFactory 1 3 2 No Yuichi
54 Spanish 1 55 2 No Loock
55 UmbralTyranus 1 0 1 No Maybell
56 KOF 1 100 1 No Whip
57 X_Force 1 0 1 No Raynes
58 TokyoMajin 1 3 3 No DarkHero
59 JuRaForest 1 0 4 No PoiSeiDon
60 EXE 1 140 2 No Sol
61 7thHeaven 1 163 9 Yes DarkNin
62 CobraKai 1 0 1 No Aldebaran
63 TheResistance 1 0 2 No MALEVOLA
64 CUTE 1 0 1 No QQ